360.cn
 • 站点名称:360安全中心
 • 所属国家:ZH-CN
 • 访问速度:4089 Ms / 11分
 • 反向链接:加载中...
 • 下期预估排名:9
 • 备案号:加载中...
 • 域名年龄:加载中...
 • IP:加载中...
 • 域名注册商:加载中...
百度权重:加载中...移动权重:加载中... 360权重:加载中...360移动权重:加载中... 神马权重:加载中...
百度收录:加载中... 360收录:加载中... 搜狗收录:加载中... 谷歌收录:加载中... 关键词数:加载中...
ALEXA全球排名
9
预估日均IP:加载中...
预估日均PV:加载中...
加载中...
加载中...
行业排名:加载中...
地区排名:加载中...

排名查询结果[ 查看详细信息 | 历史数据查询 ]

 • 综合排名
 • 当日排名
 • 变化趋势
 • 一周平均排名
 • 排名变化趋势
 • 一月平均排名
 • 排名变化趋势
 • 三月平均排名
 • 排名变化趋势
 • 9
 • 12
 • 1
 • 9
 • 0
 • 9
 • 0
 • 9
 • 0

网站预估流量  根据Alexa排名统计数据估算网站 IP & PV 值,以下数据仅做参考之用、根据网站用户类型和比例不同会产生不同误差率【需要修正数据,请联系我们】。

子站点被访问比例/人均页面浏览量

 • 被访问网址 [ 84 个]
 • 近月网站访问比例
 • 近月页面访问比例
 • 人均页面浏览量
 • 360.cn
 • 51.60%
 • 27.52%
 • 2.23
 • bbs.360.cn
 • 50.78%
 • 20.28%
 • 1.67
 • mall.360.cn
 • 36.26%
 • 10.83%
 • 1.25
 • b.360.cn
 • 27.18%
 • 8.62%
 • 1.33
 • wan.360.cn
 • 14.63%
 • 5.16%
 • 1.48
 • browser.360.cn
 • 10.79%
 • 2.85%
 • 1.11
 • weishi.360.cn
 • 9.89%
 • 2.54%
 • 1.07
 • baoku.360.cn
 • 7.32%
 • 2.02%
 • 1.16
 • online.360.cn
 • 7.80%
 • 1.92%
 • 1.03
 • soft.360.cn
 • 5.25%
 • 1.40%
 • 1.11
 • xiaoyouxi.360.cn
 • 5.34%
 • 1.32%
 • 1.03
 • u.360.cn
 • 4.17%
 • 1.03%
 • 1.0
 • fuwu.360.cn
 • 4.10%
 • 1.01%
 • 1.0
 • i.360.cn
 • 3.27%
 • 0.81%
 • 1.0
 • jifen.360.cn
 • 2.92%
 • 0.75%
 • 1.1
 • bang.360.cn
 • 2.68%
 • 0.65%
 • 1.0
 • yunpan.360.cn
 • 2.55%
 • 0.64%
 • 1.1
 • shouji.360.cn
 • 2.62%
 • 0.64%
 • 1.0
 • sd.360.cn
 • 2.03%
 • 0.49%
 • 1.0
 • g.360.cn
 • 1.98%
 • 0.48%
 • 1.0
 • 110.360.cn
 • 1.79%
 • 0.44%
 • 1.0
 • renew.360.cn
 • 1.67%
 • 0.41%
 • 1.0
 • yasuo.360.cn
 • 1.28%
 • 0.31%
 • 1.0
 • 360game.360.cn
 • 1.21%
 • 0.30%
 • 1.0
 • xianpei.360.cn
 • 1.15%
 • 0.28%
 • 1.0
 • mse.360.cn
 • 1.06%
 • 0.25%
 • 1.0
 • university.360.cn
 • 1.03%
 • 0.25%
 • 1.0
 • go.360.cn
 • 1.03%
 • 0.25%
 • 1.0
 • game.360.cn
 • 0.98%
 • 0.24%
 • 1.0
 • se.360.cn
 • 0.94%
 • 0.22%
 • 1.0
 • learning.360.cn
 • 0.88%
 • 0.21%
 • 1.0
 • jf.360.cn
 • 0.72%
 • 0.17%
 • 1.0
 • help.360.cn
 • 0.72%
 • 0.17%
 • 1.0
 • sj.360.cn
 • 0.71%
 • 0.17%
 • 1.0
 • e.360.cn
 • 0.48%
 • 0.15%
 • 1.4
 • fenxi.360.cn
 • 0.57%
 • 0.15%
 • 1.1
 • union.360.cn
 • 0.59%
 • 0.14%
 • 1.0
 • xinyong.360.cn
 • 0.59%
 • 0.14%
 • 1.0
 • ssp.360.cn
 • 0.56%
 • 0.14%
 • 1.0
 • jiagu.360.cn
 • 0.58%
 • 0.14%
 • 1.0
 • lianmeng.360.cn
 • 0.56%
 • 0.14%
 • 1.0
 • shangyi.360.cn
 • 0.57%
 • 0.14%
 • 1.0
 • dian.360.cn
 • 0.55%
 • 0.13%
 • 1.0
 • opentest.360.cn
 • 0.54%
 • 0.13%
 • 1.0
 • youqian.360.cn
 • 0.52%
 • 0.13%
 • 1.1
 • tq.360.cn
 • 0.53%
 • 0.13%
 • 1.0
 • arena.360.cn
 • 0.53%
 • 0.13%
 • 1.0
 • huanji.360.cn
 • 0.53%
 • 0.13%
 • 1.0
 • jia.360.cn
 • 0.52%
 • 0.13%
 • 1.0
 • campus.360.cn
 • 0.52%
 • 0.12%
 • 1.0
 • screenlock.360.cn
 • 0.51%
 • 0.12%
 • 1.0
 • security.360.cn
 • 0.50%
 • 0.12%
 • 1.0
 • research.360.cn
 • 0.50%
 • 0.12%
 • 1.0
 • zyun.360.cn
 • 0.49%
 • 0.12%
 • 1.0
 • lesuobingdu.360.cn
 • 0.49%
 • 0.12%
 • 1.0
 • gouwu.360.cn
 • 0.48%
 • 0.12%
 • 1.0
 • baby.360.cn
 • 0.49%
 • 0.12%
 • 1.0
 • cp.360.cn
 • 0.45%
 • 0.11%
 • 1.1
 • sdw.360.cn
 • 0.48%
 • 0.11%
 • 1.0
 • hr.360.cn
 • 0.47%
 • 0.11%
 • 1.0
 • zhushou.360.cn
 • 0.45%
 • 0.11%
 • 1.0
 • lap.360.cn
 • 0.44%
 • 0.11%
 • 1.0
 • mp.360.cn
 • 0.41%
 • 0.10%
 • 1.0
 • webscan.360.cn
 • 0.40%
 • 0.10%
 • 1.0
 • liuliang.360.cn
 • 0.40%
 • 0.10%
 • 1.0
 • wangzhan.360.cn
 • 0.39%
 • 0.09%
 • 1.0
 • home.360.cn
 • 0.37%
 • 0.09%
 • 1.0
 • safe.360.cn
 • 0.34%
 • 0.08%
 • 1.0
 • zhongce.360.cn
 • 0.31%
 • 0.08%
 • 1.0
 • dun.360.cn
 • 0.30%
 • 0.07%
 • 1.0
 • study.360.cn
 • 0.30%
 • 0.07%
 • 1.0
 • institute.360.cn
 • 0.28%
 • 0.07%
 • 1.0
 • dns.360.cn
 • 0.29%
 • 0.07%
 • 1.0
 • quake.360.cn
 • 0.27%
 • 0.07%
 • 1.0
 • ti.360.cn
 • 0.25%
 • 0.06%
 • 1.1
 • chrome.360.cn
 • 0.27%
 • 0.06%
 • 1.0
 • channel.360.cn
 • 0.05%
 • 0.06%
 • 5.1
 • yuntan.360.cn
 • 0.24%
 • 0.06%
 • 1.0
 • geelib.360.cn
 • 0.24%
 • 0.06%
 • 1.0
 • homebrain.360.cn
 • 0.24%
 • 0.06%
 • 1.0
 • apt.360.cn
 • 0.23%
 • 0.06%
 • 1.0
 • car.360.cn
 • 0.21%
 • 0.05%
 • 1.0
 • ata.360.cn
 • 0.21%
 • 0.05%
 • 1.0
 • OTHER
 • 0
 • 0.36%
 • 0

国家/地区排名、访问比例

 • 国家/地区名称 [ 5 个]
 • 国家/地区代码
 • 国家/地区排名
 • 页面浏览比例
 • 网站访问比例
 • 美国
 • US
 • 108
 • 1.8%
 • 1.7%
 • 韩国
 • KR
 • 18
 • 1.1%
 • 1.0%
 • 日本
 • JP
 • 38
 • 1.6%
 • 1.4%
 • 中国
 • CN
 • 6
 • 95.2%
 • 95.6%
 • 其他
 • O
 • --
 • 0.3%
 • 0.3%

排名走势图

亿速云提供云服务器支持
 如果看不到图片,请单击右键选择 [显示图片]

搜索流量占比

亿速云提供云服务器支持

百度关键词更多>>   

 • 关键词
 • 指数
 • 排名

提供中文网站alexa排名查询、网站流量查询、网站访问量查询、网站页面浏览量查询服务。

Alexa查询说明:

Alexa更新数据:每日中午12时开始更新前一日的网站数据,更新截止时间为次日中午12时。

查询次数:在alexa更新期间,首次查询域名算有效一次,已查询域名重复查询不列入统计。在alexa用户中心,可帮助用户直接请求查询最新alexa数据。

查询记录:

Alexa查询帮助    Alexa调用代码

关于站长之家 | 联系我们 | 广告服务 | 友情链接 | 网站动态 | 版权声明 | 人才招聘 | 帮助

© CopyRight 2002-2021, CHINAZ.COM, Inc.All Rights Reserved.闽ICP备08105208号增值电信业务经营许可证闽B2-20120007号